Coachend leidinggeven, essentieel voor iedere leidinggevende!

Ontwikkelen, stappen maken, taakgerichte aandacht geven, mensen in beweging blijven houden, waar mogelijk initiatieven laten en zorgen dat ze zichzelf gaan sturen. Zelf motiverend, kritisch volgen, bevragen, bewust maken en afstand nemen als leidinggevende: dáár draait het om bij de training coachend leidinggeven!

Haal meer uit jouw mensen!

De capaciteiten van jouw medewerkers maximaal benutten?

Met de training Coachend leidinggeven ontwikkel je een eigen visie op coachend leidinggeven, krijg je inzicht in jouw huidige stijl en coachingsprofiel en leer je vaardigheden voor een effectieve coachende stijl aan, die voor jouw medewerkers uitdagend, toekomstgericht en ondersteunend is.

Leren door doen!

Aanpak

Voorafgaand aan de training:

  • formuleer je – samen met de trainer – je leerwensen;
  • ontvang je je trainingsmateriaal;
  • ontvang je een voorbereidende opdracht;
  • bereid je de 360° feedback voor.

Inhoud

De volgende onderdelen komen aan bod:

 • 360° graden feedback, waarbij je terugkoppeling ontvangt op je huidige stijl van coachend leidinggeven
 • visie op coachen
 • werken vanuit een coachende grondhouding
 • coachingcyclus voor leidinggevenden
 • effectieve coachingsgesprekken (handelen, terugblikken, bewustwording en alternatieven ontwikkelen)
 • coachingsvaardigheden (onder andere luisteren op verschillende niveaus, schakelen naar emotie- en interactieniveau, feedback geven en confronteren)
 • aandacht voor de dilemma’s tussen rol als coach en rol als leidinggevende
 • omgaan met weerstand van medewerkers
 • praktijksituaties oefenen met verschillende verbeterinterventies, onder ander door het coachen van andere deelnemers op hun competentieontwikkeling
 • opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan om na de training de noodzakelijke stappen te zetten.

Competenties die centraal staan zijn

Inlevingsvermogen, gespreksvaardigheid en resultaatgerichtheid.

Groeps- of individuele scholing

De lering wordt normaliter in een groep gevolgd: deelnemers wisselen onderling ervaringen uit en leren van elkaar.

 • Meerdere personen vanuit hetzelfde bedrijf, op een locatie naar keuze (in-company is mogelijk).
 • Open-inschrijving: de groep bestaat uit personen die zich vanuit verschillende bedrijven hebben aangemeld.
 • Uiteraard kun jij je ook individueel aanmelden voor een lering coachend leidinggeven bij ASBR.

 

Groepsgrootte

Bij voorkeur 4 tot 8, maar maximaal 10 personen. Voordelen: veilige leeromgeving, voldoende interactiemogelijkheid en voldoende (persoonlijke) aandacht.

 

Kosten & duur afhankelijk van jouw wensen

Met onze trainingen bieden we een oplossing voor jouw behoeften. Een gebruikelijke training start met een intake, een of meerdere scholingsdagen, een of meerdere terugkomdagen en een coachingsgesprek. Daarnaast kunnen we naar wens modules toevoegen, zodat er een perfect trainingstraject op maat ontstaat.

Meer weten over de coachend leidinggeven training?

Wil je weten welke training, en in welke vorm, voor jou het meest effectief is?