De ASBR-definitie van training

 • Training is de motor voor verbeterprocessen;
 • Training vergroot de effectiviteit van iedere medewerker;
 • Training is geen momentopname: het zet een proces in gang;
 • Centraal staat de ontwikkeling van leiderschap- en communicatievaardigheden.

Train je vaardigheden!

Letterlijk betekent trainen ‘stelselmatig oefenen’, bijvoorbeeld als het gaat om het oefenen van een bepaalde vaardigheid. Door te oefenen – in de praktijk – word je op den duur steeds beter in die vaardigheid. Bij trainen gaat het dus niet zozeer om het vergaren van kennis, maar om het aanleren van vaardigheden.

Bij onze trainingen sta jij centraal!

 • Focus op jouw individuele leerbehoeften;
 • In een veilige leeromgeving;
 • Met individuele, opbouwende feedback van de trainer;
 • Wij bieden een training op maat!

Van leidinggevenden wordt veel verwacht…

Plannen, prioriteren en organiseren. Analyseren, beslissingen nemen en veranderingen (verbeteringen!) doorvoeren. Communiceren! Luisteren, feedback geven, beïnvloeden en overtuigen. Motiveren, coachen, inspireren, problemen oplossen en omgaan met weerstand. Zelfinzicht hebben en assertief zijn. Resultaatgericht en stressbestendig zijn. En kunnen delegeren!

We houden het graag praktisch!

Kenmerkend voor de trainingen van ASBR:

 • Leren door doen: zowel tijdens de training als in de praktijk.
 • Korte blokjes theorie gevolgd door oefeningen (om zelfinzicht te krijgen);
 • Uitproberen, fouten maken , feedback krijgen en bijgestuurd worden.
 • Input voor de oefeningen: de ervaringen van de deelnemers.
 • Effect: deelnemers leren van elkaar.
 • Reflectie: wat heb je getraind en hoe ga je dat in de praktijk brengen?
berg-bos

Trainingsmethoden en -instrumenten

 • De kracht van kleur;
 • Actiemetaforen;
 • Vaardigheidsprofiel;
 • Rollenspel met een professionele trainingsacteur;
 • Oplossingsgerichte methodiek;
 • Gedragsoefeningen.

 

Met bijna 25 jaar kennis en ervaring op het gebied van training…

…weten we wat werkt!

We hebben alle methoden en middelen om te testen welke competenties iemand van nature bezit, welke vaardigheden ‘ontwikkelbaar’ zijn, en welke training of workshop het meest effectief is. Voor het beste resultaat stellen we graag een training op maat samen.

Wil je eerst meer informatie ontvangen over onze trainingen op het gebied van leidinggeven, of weten wat wij op het gebied van maatwerktraining voor jou kunnen betekenen? Vraag dan vrijblijvend het ASBR Informatiepakket Trainingen aan!

GRATIS aanvragen!